1. Политика на поверителност
3М България

3М България

Политика на поверителност в интернет на 3M

Глобална политика на поверителност в интернет на 3M

 

 • 3M уважава правото ви на неприкосновеност на личния живот. Тази политика обобщава какъв вид информация, с която може да бъде установена самоличността ви, можем да събираме и по какъв начин можем да я използваме. Тази политика също така посочва други важни теми, свързани с неприкосновеността на личния ви живот.

 • Глобална политика на поверителност в интернет на 3M

  Политиката на 3M трябва да спазва всички приложими закони за поверителност и защита на данните. Този ангажимент отразява стойността, която възлагаме върху печеленето и запазването на доверието на нашите служители, клиенти, бизнес партньори и другите, които споделят личната си информация с нас.

  Тази Глобална политика на поверителност в интернет (тази „Политика“) описва по какъв начин 3M защитава вашата поверителност, когато събираме лична информация чрез уеб сайтовете на 3M. Както е употребен в тази Политика терминът „лична информация“ се отнася за информация, която определя вашата самоличност самостоятелно или в комбинация с друга информация, която е на наше разположение.

  Най-общо тази Политика важи за всички уеб сайтове, които функционират под ръководството или от името на 3M и нейните стопански единици по света (всяка с „Уеб сайт на 3M“).

 • Декларации за защита на личните данни от уеб сайта

  Въпреки че тази Политика важи общо за всички уеб сайтове на 3M, всеки уеб сайт на 3M има различна цел и различни характеристики. Ако се изискват допълнителни или различни разкрития по отношение на конкретен уеб сайт на 3M, ние ще предоставим тези разкрития на самия уеб сайт или в отделна декларация за защита на личните данни от уеб сайта („Декларация за защита на личните данни от уеб сайта“), публикувана на този сайт. Всяко отделно разкритие или Декларация за защита на личните данни от уеб сайта допълва и изменя тази Политика, но само по отношение на уеб сайта на 3M, на който е публикувана.

 • Ограничения за събиране, използване и разкриване на лична информация

  Доколкото се изисква от приложимото законодателство, когато 3M събира лична информация чрез уеб сайта на 3M, 3M ще:

  • ви предостави навременно и подходящо известие относно практиките си, свързани с данните;

  • събира, използва, разкрива и прехвърля вашата лична информация само с вашето съгласие, което може да бъде изразено или косвено изразено в зависимост от чувствителността на личната ви информация, законовите разпоредби и други фактори;

  • събира вашата лична информация само за конкретни, ограничени цели. Информацията, която събираме, е уместна, задоволителна и не е прекомерна за целите, за които се събира;

  • обработва вашата лична информация по начин, съвместим с целите, за които е събирана първоначално или за които впоследствие сте дали своето съгласие;

  • предприеме комерсиално разумни стъпки, за да гарантира, че вашата лична информация е надеждна за предвидената й употреба, точност, пълнота и където е необходимо, да бъде актуализирана;

  • няма да използва личната ви информация за целите на директния маркетинг, без да ви предостави възможност за „неучастие“; и

  • вземе подходящите мерки с помощта на договор или по друг начин, за да предостави достатъчна защита за лична информация, която е разкрита на трета страна или прехвърлена в друга страна, включително прехвърляния в рамките на 3M.

 • Събрана информация от уеб сайтовете на 3M и по какъв начин може да бъде използвана

  Когато осъществите достъп и използвате уеб сайт на 3M, съществуват 3 начина, чрез които можем да събираме информация за вас:

  1. Информация от вашия уеб браузър, която ни е изпратена

  3M събира информация, която ни е изпратена автоматично чрез вашия уеб браузър. Обикновено тази информация включва IP адреса на вашия доставчик на интернет услуги, името на вашата операционна система (например Macintosh® или Windows®), както и името и версията на вашия уеб браузър (например Internet Explorer® или Netscape®). Информацията, която получаваме, зависи от настройките на вашия уеб браузър. Проверете вашия браузър, ако желаете да научите каква информация изпраща той или по какъв начин можете да смените настройките си.

  Предоставената от вашия браузър информация не идентифицира вашата самоличност. Използваме тази информация, за да изготвим статистика, която ни помага да подобрим сайтовете си и да ги направим съвместими в малко по-голяма степен с технологията, използвана от нашите онлайн посетители.

  2. Събрана информация чрез поставяне на „бисквитка“ във вашия компютър

  3M може да се сдобие с информация за вас, като инсталира „таг“ на твърдия диск на вашия компютър. Този таг е известен като „бисквитка“.

  Всичките уеб сайтове на 3M използват „сесийни бисквитки“. Сесийната бисквитка се използва за обозначаване на вашия компютър с компютърно генериран, уникален идентификатор, когато осъществите достъп до нашия сайт. Сесийната бисквитка не идентифицира самоличността ви и нейната валидност изтича, след като затворите браузъра си. Използваме сесийни бисквитки, за да събираме статистическа информация относно начините, по които посетителите използват нашите сайтове – кои страници посещават, кои връзки използват и колко дълго остават на всяка страница. Анализираме тази информация (известна като „сведения за посещенията“) в статистическа форма, за да разберем по-добре интересите и нуждите на нашите посетители, за да подобрим съдържанието и функционалността на нашите сайтове.

  Някои уеб сайтове на 3M също така използват „постоянни бисквитки“. Валидността на тези бисквитки не изтича, когато затворите браузъра; те остават в компютъра ви, докато не ги изтриете. С определянето на уникален идентификатор за вашия компютър, ние имаме възможност да създадем база данни с вашите предишни предпочитания, а в ситуации, в които е необходимо предпочитанията да бъдат събрани отново, те могат да бъдат предоставени автоматично от нас, като се спестява време и усилия. Например, след като направите покупка и ако решите да направите друга, вашият адрес за доставка се запазва и ще е необходимо само да бъде потвърден. Ако даден уеб сайт на 3M използва „постоянни бисквитки“, ще ви уведомим в Декларацията за защита на личните данни, публикувана на този сайт.

  Ако не желаете да получавате бисквитки, можете да настроите браузъра си да отхвърля бисквитки или да ви известява, когато във вашия компютър е поставена бисквитка. Въпреки че не се изисква от вас да приемате бисквитки, когато посетите уеб сайт на 3M, възможно е да не можете да използвате цялата функционалност на сайта, ако браузърът ви отхвърля нашите бисквитки.

  3. Информация, която предоставяте съзнателно и доброволно

  3M събира информацията, която предоставяте, съзнателно и доброволно, когато използвате уеб сайт на 3M, например информацията, която предоставяте, когато се записвате да получавате известия по имейл, когато извършвате проучване или когато ни задавате въпрос или ни молите за обратна връзка по имейл. В много случаи тази информация се счита за лична информация.

  3M използва тази информация за целите, заради които я предоставяте. Например, ако предоставите имейл адреса си, когато се записвате да получавате известия по имейл, ние използваме вашия имейл адрес, за да предоставим известията по имейл, които поискате.

  Също така можем да използваме информацията, която събираме от уеб сайтовете на 3M за различни бизнес цели като обслужване на клиенти, предотвратяване на измами, пазарно проучване, подобряване на нашите продукти и услуги и предоставяне на информация и предложения за вас и вашата фирма, които предполагаме, че ще са интересни за вас. Също така можем да премахнем цялата информация, която установява самоличността ви, и да използваме останалата част за исторически, статистически или научни цели.

  Много от уеб сайтовете на 3M ви позволяват да направите избор относно използването на личната ви информация. В повечето случаи ви молим да посочите предпочитанията си в конкретния момент и докато сте на страницата, където предоставяте вашата лична информация.

 • Споделяне на лична информация

  3M няма да продаде лична информация, събрана от уеб сайтовете си, за да я изпрати на брокери, които търгуват със списъци, без изричното ви съгласие.

  3M може да споделя вашата лична информация с други стопански единици на 3M. Когато споделяме информация с други стопански единици, другите стопански единици на 3M ще използват вашата информация по начин, съвместим с целите, за които е събрана първоначално (или в зависимост от които сте дали впоследствие съгласието си) и само спрямо разрешеното съгласно тази Политика, всички приложими национални или онлайн Декларации за защита на личните данни , както и всички приложими закони за защита на поверителността и данните.

  Също така 3M може да сподели вашата лична информация с трети страни, които наемаме, за да извършват помощни услуги за нас. От третите страни се изисква да използват личната информация, която споделяме с тях, само за да извършат услугите от наше име и да третират вашата лична информация като строго поверителна.

  В някои случаи 3M може да сподели вашата лична информация с трети страни, които са наши партньори, за да предоставят продукти и услуги на наши клиенти. Когато споделяме информация с трети страни, ние изискваме от нашите бизнес партньори да използват личната информация, която споделяме с тях, по начин, съвместим с целите, за които е събрана първоначално (или в зависимост от които сте дали впоследствие съгласието си) и само спрямо разрешеното съгласно тази Политика, всички приложими национални или онлайн Декларации за защита на личните данни, както и всички приложими закони за защита на поверителността и данните.

  В някои ограничени обстоятелства можем да споделим или прехвърлим лична информация на несвързани трети страни. Например можем да предоставим лична информация на трета страна (i) по ваше искане; (ii) в съответствие със законова разпоредба или съдебна заповед; (iii) за да се разследва възможно престъпление като кражба на самоличността; (iv) във връзка с продажбата, покупката, сливането, преустройството, фалита или прекратяването на дейността на 3M или стопанска единица на 3M; или (v) съгласно подобни обстоятелства. Ако възникне такова събитие, ние ще предприемем подходящите стъпки, за да защитим вашата лична информация.

  Много от уеб сайтовете на 3M ви позволяват да направите избор относно разкриването и/или прехвърлянето на личната ви информация. В повечето случаи ви молим да посочите предпочитанията си в конкретния момент и докато сте на страницата, където предоставяте вашата лична информация.

 • Защита на личната информация

  Обикновено личната ви информация се съхранява в бази данни на 3M или бази данни, поддържани от нашите доставчици на услуги. Повечето от тези бази данни се съхраняват на сървъри, които се намират в САЩ. Доколкото се изисква от законодателството, ако вашата лична информация ще бъде прехвърлена извън страната ви, се предоставя подходящо известие.

  3M поддържа разумни предпазни мерки, за да защити поверителността, защитата и целостта на личната ви информация. Например използваме технологията „Слой на защитен сокет“ (SSL), за да изпращаме лична информация през интернет. Въпреки че използваме защитни мерки, за да помогнем за защитата на вашата лична информация от неупълномощено разкриване, злоупотреба или промяна, както в случаите, когато всички компютърни мрежи са свързани към интернет, ние не можем да гарантираме сигурността на информацията, предоставена чрез интернет, и не носим отговорност за нарушения на защитата, която е извън нашия контрол в рамките на разумното.

 • Достъп до лична информация

  Можете да разгледате, коригирате и актуализирате личната информация, която ни предоставяте чрез уеб сайта на 3M, като използвате механизмите за обратна връзка, предоставени в конкретен уеб сайт на 3M, като щракнете върху тази връзка за обратна връзка или като ни пишете на адрес 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

 

 • Запазване на лична информация

  3M запазва личната информация, събрана от уеб сайтовете на 3M, доколкото е необходимо, за да предостави услугите, продуктите и информацията, която изисквате или според разрешеното от приложимото законодателство.

 • Деца и родители

  Обикновено уеб сайтовете на 3M не са предназначени за лица под 13 години. 3M не заставя съзнателно или не събира лична информация от или за деца от уеб сайтовете си, освен ако не е разрешено съгласно приложимото законодателство. Ако вашето дете изпрати лична информация и бихте желали да изискате изтриването на тази информация от нашите архиви, можете да го направите, като използвате механизмите за обратна връзка, предоставени в конкретен уеб сайт на 3M, като щракнете върху тази връзка за обратна информация или като ни пишете на адрес 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

 • Въпроси относно тази политика или нашите Декларации за защита на личните данни

  Ако имате въпроси относно тази Политика, национални или онлайн Декларации за защита на личните данни или използването на личната ви информация от наша страна, се свържете с нас, като щракнете върху връзката за обратна информация или ни пишете на адрес 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

 • Промени на тази политика или на нашите Декларации за защита на личните данни

  3M си запазва правото да актуализира или променя тази Политика по всяко време и без предварително уведомление, като публикува преработената версия на тази Политика на уеб сайтовете на 3M. Също така си запазваме правото да актуализираме или променяме нашите национални или онлайн Декларации за защита на личните данни по всяко време и без предварително уведомление, като публикуваме преработената Декларация за защита на съответния уеб сайт на 3M. Ако променим тази Политика или която и да е Декларация за защита, промените се прилагат само за личната информация, която ще събираме след публикуването на преработената Политика или Декларация за защита на съответния уеб сайт на 3M.

Последвайте ни
Посочените по-горе брандове са търговски марки на 3M.