1. България
  2. Търсене на особено опасни вещества
България

SVHC Търсене

Търсене за особено опасни вещества (SVHC)

Търсите информация за особено опасни вещества относно даден химически продукт? Използвайте: Търсене на информационни листове за безопасност
Търсене на резултати

Тази база от данни съдържа информация относно особено опасни вещества. Тази информация отразява настоящите познания и представи на 3M, които могат да бъдат базирани цялостно или частично на информация, предоставена от трети страни доставчици на 3M. За повече информация се обърнете към: За повече информация, моля обадете се на тел.: +359 2 9601911.Електронна поща Ние също така предоставяме онлайн информация относно особено опасни вещества за други страни информация на местния език.

Съвети за търсене

Наименование/номер на продукт

Можете да въведете комбинация от думи и числа в полето Наименование/номер на продукта, като например относно наименования на продуктите и номера на модели.

Пример: desk cleaner 573 при търсене на 3M™ Desk and Office Cleaner.

 

Формат на 3M ID номер

Въведете 3M ID в следния формат: xx-xxxx-xxxx-x.

Пример:  42-0023-4049-7 or 42002340497

 

Фрагменти

Не знаете целия номер на информационния лист за безопасност? Просто въведете поне две от цифрите.