България

Бъдете част от това, което предстои.

Проучете възможностите ни за кариерно развитие

За 3M

  • Научете повече за нашата култура на иновации и по какъв начин прилагаме знанията в живота.

  • Присъединете се към екипа на 3M от отдадени иноватори, които оказват влияние и преобразяват начина на живот на хората по света.

  • Открийте информация за финансовото представяне на 3M и скорошните презентации на фирмата.

  • Вижте начините, по които служителите на 3M използват науката, технологията и сътрудничеството за преодоляване на предизвикателствата в световен мащаб и подобряват живота.

  • Научете по какъв начин инвестираме в общностите, в които живеем и работим.

  • Открийте по какъв начин нашият глобален екип от дизайнери извлича полза от творческото сътрудничество, за да проектира иновативни продукти, услуги и функционални възможности.

  • Разберете по какъв начин 3M се възползва от разнообразния и кипящ от енергия екип от служители чрез всеобхватна среда за повишаване на нашия потенциал до най-голяма степен.

  • Научете по какъв начин служителите на 3M създават здравна култура, която позволява на всички нас да бъдем най-добрите версии на самите себе си.

  • Осъществете достъп до нашия Кодекс на поведение във връзка с нашите бизнес методи, които гарантират, че работим с несравнима етика.

Свържете се с 3M

Телефон
Адрес

3M EMEA GmbH,
Kühlhausstrasse 2, 4900 Langenthal, Switzerland

This portlet has not been configured with a feed for this URL. See Wiki Page for details on configuration options.