1. Всички продукти на 3M
3М България
 Резултати 
Защита на слуха

Защита на слуха

Лесни решения на предизвикателствата за защита на слуха.

 • Средствата за защита на слуха трябва да са точно за Вас и Вашата ситуация. За безопасност, производителност и удобство те трябва да намаляват шума с необходимата степен, не твърде много и не твърде малко. 3М може да Ви предостави решения за различни лица и приложения с широка гама тапи за уши и антифони

 • Други ресурси за Здраве и безопасност на работниците

  Начало
  Други продукти за безопасност на 3М
  Свържете се с нас

Продуктов каталогВидеоклипове


Ресурси

 • Система за проверка Dual-Ear на 3M™ E-A-Rfit™

  Система за проверка Dual-Ear на 3M™ E-A-Rfit™

  Изключете догадките при управлението на слуховата защита с програмата за запазване на Вашия слух с E-A-Rfit.

 • Подходящ ли е Вашият слух за целта?

  Подходящ ли е Вашият слух за целта?

  Новият Регламент (EС) № 2016/425 за ЛПС категоризира защитата на слуха като опасност от категория III, като изисква от служителите в отдела за здраве и безопасност да обърнат по-голямо внимание при избора на продукти и правилната употреба.

 • 4 Селектор за съвместим шлем/антифони

  Селектор за съвместим шлем/антифони

  Открийте съвместими антифони за Вашия шлем или средство за глава на 3М или друг производител.


Допълнителни ресурси


Защита на слуха от 3М

Ние не просто продаваме средства за защита на слуха. Ние сме посветени на успеха на Вашата цялостна програма за запазване на слуха. Продуктите за защита на слуха 3M™ E-A-R™ и PELTOR™ са едни от най-признатите на пазара и са предназначени да осигурят защита, комфорт и удобство на използване.

Последвайте ни
Посочените по-горе брандове са търговски марки на 3M.
Промяна на местоположението
България - български