Служители на 3М от Сингапур
Всички сме част от един екип.

Приобщаване в 3M

В тази компания можете да подпомогнете създаването на един по-добър свят. Ние прилагаме научните достижения по един всеобхватен начин, за да подобрим ежедневието. Ние сме една любопитна и съзидателна група от хора, чиито идеи трансформират бъдещето.

3M разполага с офиси в повече от 70 страни, с над 35 000 служители в САЩ и почти 55 000 в останалата част от света. Ние създаваме приобщаваща среда, където нашите служители се чувстват в безопасност, уважавани и ценени, както и свободни да създават и изобретяват.

В 3M смятаме, че разнообразието е от ключово значение за иновацията. Ние търсим и ценим пъстротата у хората – в начина на мислене, опита, етническата принадлежност, възраст, пол, вероизповедание, личностни качества и стил. Разнообразните умения, опит и способности на хората в компанията представляват движещата сила и способността за запазване на нашата значимост.

Многообразието е различие, а приобщаването ефективно използва тези различия.
Многообразието е различие, а приобщаването ефективно използва тези различия.
 • Хората


  Ние търсим и ценим пъстротата у хората – в начина на мислене, опита, етническата принадлежност, възраст, пол, вероизповедание, личностни качества и стил. Различните култури, националности, квалификации, интуиция, както и физически и умствени способности на нашите служители вливат сила в креативността и идеите на 3M. Разнообразните умения, опит и способности на хората в компанията представляват движещата сила и способността за запазване на нашата значимост и правилен подход към клиенти и пазари.

 • Култура


  Ние се стремим към приобщаваща среда, където служителите се чувстват в безопасност, ангажирани и свободни да създават и изобретяват. Приобщеността е вплетена в нашите модели за Лидерско поведение. Кампанията „Аз съм за“, стартирала в 50 страни, е насочена към засилване и надграждане на нашата култура за приобщаване. Ние искаме всички в 3M да се чувстват ценени и свободни да изразяват своето автентично „аз“ всеки ден в хода на работния процес.

 • Общност


  Ангажираността в обществени прояви извън 3M е важен елемент от нашата дейност. Участието ни в мероприятия, свързани с мястото на работа или дома, ни помага да даваме на другите и да се учим от тях, зарежда ни със страст да подобряваме всеки един живот. Откликвайки на многообразието на тези възможности, изграждаме и облика на 3M като отлично място за работа, подходящо за всякакъв вид хора.


3M Employee Inclusion Video

Мрежи от ресурси за служители

Мрежите от ресурси за служителите (ERN) на 3M представляват групи, ръководени от служители, които изпълняват съществена роля в процеса по подбор, ангажиране и запазване на разнообразието от талант и мироглед в съответствие с корпоративните „Визия и стратегии“. Тези мрежи предоставят на служителите възможността да повишат своите лидерски умения и да си сътрудничат с различни култури, начин на живот и представители от различен пол. Тези общности работят заедно с нашите бизнес подразделения, за да предоставят съответния задълбочен клиентски анализ, който може да допринесе за разширяване на пазарния обсег на компанията. Мрежите от ресурси за служителите работят в синхрон с бизнес дейностите на 3M с цел посрещане на специфични пазарни предизвикателства, често с впечатляващи резултати. Много от тези мрежи са способни да определят значителен маркетингов потенциал в специфични клиентски сегменти – някои от които включват милиони настоящи или потенциални клиенти. В крайна сметка тези групи работят, за да подпомогнат постигането на нашата цел да отразяваме разнообразието на нашите глобални клиенти, доставчици и партньори.


Служители на 3М от Италия

Наемане на разнообразен талант

За да гарантираме, че служителите ни са представителни за нашите общности и клиенти, ние:
 

 • изграждаме стратегически партньорства с много професионални организации, колежи и университети, за да подпомогнем идентифицирането на разнообразните кандидати
 • участваме в мероприятия за набиране на кадри в образователните институции посредством нашите мрежи от ресурси за служители
 • посвещаваме се на изграждането на качествен запас от талант, инвестирайки в бъдещата работна сила

Инфографика на жени в 3М

Образование и развитие

 • Студент чете на iPad

  Подпомагаме създаването на по-добри предпоставки и обогатяване, за да осигурим на хората навсякъде по света възможността да живеят един максимално пълноценен живот.
   

  • Цел: инвестиране на финансови средства и продукти в програми за образование, развиване на общности и околната среда.Ще продължим да инвестираме в постигане на увеличен достъп на хората до научни достижения, технологии, инженерни науки, математически и бизнес умения, както и подобряване на живота посредством инвестиране в програми за околна среда, здравеопазване и безопасност. Финансирането в брой, чрез нематериални дарения, спонсорство и доброволческа дейност ще останат в основата на нашата стратегия 3Mgives. От 1953 г. компанията е инвестирала 1,4 млрд. USD под формата на пари в брой и дарения от продукти в общностите на 3M.
  • Цел: 100% участие в програми за развитие на служителите за подобряване на индивидуалните и организационни способности. Нашите служители се насърчават и подпомагат да преследват различни области на интерес, развивайки кариерни направления и възможности в съответствие с тези интереси.
  • Цел: удвояване на съвкупността от разнообразен мениджърски талант за изграждане на пъстра работна сила. Увеличаването на разнообразието в глобален мащаб е ключов елемент от нашата стратегия за устойчиво развитие. Ние осъзнаваме, че удвояването на разнообразния мениджърски потенциал ще помогне за изграждане на многообразни варианти от ръководни кадри.


Програми и събития

 • Международен ден на жената
  Международният ден на жената е учреден от Генералната асамблея на Обединените нации през 1977 г. 3M отбелязва Международния ден на жената с празненства по целия свят. Служителите на компанията се насърчават да носят червено, да отбелязват и да почитат жените, които са ги вдъхновявали и много други. Вижте как различните подразделения на 3M по света отпразнуваха Международния ден на жената. Разгледайте резюмето в глобален мащаб за начина, по който 3M отпразнува международния ден на жената в повече от 50 страни през 2015 г., включително това видео с празненствата във Великобритания/Ирландия.
 • През 2002 г. Генералната асамблея на Обединените нации определи 21 май за годишния Световен ден на културното многообразие. През 2011 г. бе стартирана международна кампания „Направете едно нещо за многообразието и приобщаването“ с цел отпразнуване на Световния ден на културното многообразие, насърчавайки хората по света да предприемат конкретни действия в тази посока. В 3M информираме служителите относно Световния ден на културното многообразие и ги насърчаваме да взимат участие. Ето няколко източника и идеи:

  Присъединете се към GlobeSmart и се запознайте с обширната информация относно начина да се прави бизнес в над 90 страни.

  Почерпете вдъхновение и идеи от списъка.

  Посетете страницата „Направете едно нещо за многообразието“

  ООН

 • Ключът към разкриване на нашия многообразен потенциал е приобщаването. Приобщаването води до ангажираност, ангажираността поощрява креативността, тя запалва искрата на иновативността, а иновативност означава растеж. Събития и дейности в 3M през септември, които да покажат как служителите в компанията могат да допринесат за една приобщена среда.

Инфографика на 3М Централна Америка

Доброволческа дейност

 • Доброволците на 3MGives

  За повече от 50 години отдадеността на 3M на доброволчески инициативи е един от най-големите приноси за общностите, където живеем и работим. Служителите на компанията се насърчават да споделят своите многобройни таланти и умения за заздравяване на обществените групи посредством доброволчески труд. Нашите доброволчески кампании обогатяват училища, допринасят за по-голяма жизненост на отделните общности и подпомагат децата от етнически разнообразните квартали да постигнат по-голям академичен успех.


Дарения

3M активно насърчава възможностите за обогатяване на кариерното развитие за хора от различни националности. Компанията има дълга история на предоставяне на финансова, нематериална и доброволческа подкрепа за институции, работещи за стимулиране на многообразието, и организации с нестопанска цел. Включително:


Награди 3M

Нашият ангажимент към многообразието

През 2015 г. 3M бе включена в списъка на Forbes „Най-добрите места за работа“ и бе определена за една от „Най-уважаваните компании“ на списание Fortune. В допълнение към тези големи награди, компанията получи и следното признание за своята отдаденост на многообразието:

 • Жени в борда на директорите 2020
  Жени в борда на директорите за 2015 г.

  „Жени в борда на директорите 2020“ е кампания за увеличаване на процента на жените в бордовете на компаниите до 2020 г. През 2010 г. две жени се амбицират от липсата на представителство на жените в корпоративните бордове и факта, че броят им не се увеличава. Те създават организация с нестопанска цел, която да се съсредоточи в мобилизирането на заинтересовани страни, от потребителя до заседателната зала, за насърчаване на ангажираността и повишаване на съществуващото количество. „Жени в борда на директорите 2020“ се фокусира върху запознаването на всички хора със същественото значение на този проблем. Разнообразният борд е по-добрият борд. Многообразието е основен фундамент на Америка. Когато корпоративните бордове включват разнообразни перспективи, те могат да взимат по-добри решения както за компанията, така и за заинтересованите страни. Многообразието добавя стойност и подобрява крайния резултат.