Информация за работодател, предоставящ равни трудови възможности

3M е компания, където се работи в среда на сътрудничество и ангажираност – където идеите се споделят свободно. Където се преплитат географии, култури и пазари, за да се открие решение за проблемите на нашите клиенти. Където се насърчават откритата комуникация, креативността и изследователската дейност.