Ремонт след удар
Hearing protection

Защита на слуха при ремонт след удар

  • Повечето хора смятат слуха за даденост – кой мисли, че ушите ни всъщност са най-чувствителните ни сетива, в които същевременно се намира органът на равновесието? Трудно е човек да си представи какво e да не чуваш много добре или изобщо. Експозицията на дори леко повишено ниво на шум за продължителен период от време може да увреди слуха. В автосервизите ниво на шума често е толкова високо, че хората задължително използват защитата за слуха, но шума в бояджийските работилници често се приема за нормален, а всъщност той може да е достатъчно висок, че да е необходима защита за слуха, за да се предотврати увреждане (в зависимост от работната задача).


Източници на по-силен шум могат да бъдат:

    • Въздушна вентилационна система в кабината за пръскане.
    • Вентилационна система в работилницата
    • Електрически или пневматични инструменти

    Поради това се препоръчва (а в някои държави е задължително) или да разполагате със средства за защита на слуха (обикновено от 85 dB нагоре), или задължително да ползвате защита (от 90 dB нагоре).

Затова пазете слуха си – носете подходящи антифони!