Ремонт след удар

Дихателна защита за ремонт след удар

Дихателна защита при ремонт след удар

 • За да се гарантира постоянно наличие на достатъчно кислород за жизненоважни функции, организмът трябва редовно да получава чист въздух. При подготовка за боядисване и по време на боядисване / китоване / грундиране, организмът е изложен на потенциално вредни вещества, които могат да нарушат дишането и белодробната функция.

    

  Дишането - най-важна функция на организма - трябва да се осигури защита срещу:

  • Частици - като прах („P- филтър”)
  • Изпарения като ЛОС / разтворители („A-филтър”)
  • Нежелани пръски от боя- A2P2 - Комбинация от филтри

астици като прах или определени течни вещества могат да бъдат филтрирани от въздуха чрез маски за частици. Изпарения и газове се филтрират с помощта на активен въглен.

Филтърните маски за частици се класифицират според техния абсорбционен обем и клас- класове между P1 - P3, като P3 е най-високото ниво на защита.

Филтрите с активен въглен също се класифицират така, макар и само в 2 класа А, като А2 е най-високото ниво на защита.

За пръскане на боя обикновено се използва филтър A2P2, тъй като едновременно присъстват частици и изпарения.

Важно: Много е важно редовно да сменяте филтъра на дихателните апарати – филтър, поел определено количество замърсявания, не действа и не ви предпазва!

Когато се замърсят филтрите за частици, дишането през тях се затруднява. Филтрите с активен въглен трябва да се подменят след не повече от 40 часа употреба. Не може да се разбере, кога тези филтри са „запушени”.

Винаги проверявайте изискванията във вашата държава и във вашия автосервиз, когато правите избора си - следното са само ориентировъчни указания. Задължително спазвайте всички указания за употреба и инструкции за безопасност на средствата за дихателната защита

 • За кратко шлайфане с нетоксичен прах

 • За стандартно шлайфане или заваряване (евентуално с допълнителна озонова защита!)

 • За операции с висока концентрация на прах и прахове с ограничена токсичност. Ако не сте сигурни, носете пълните предпазни средства и осигурете външен приток на свеж въздух.