Ремонт след удар
Нанасяне на грунд с пистолети Accuspray™

Нанасяне на грунд с пистолети Accuspray™

Системата Accuspray™ HVLP

 • Революционна концепция на пистолета на практика ви позволява винаги, когато поискате, да имате чисто нов пистолет. Иновативната технология на пистолетите Accuspray™ за грундиране HVLP (голям обем ниско налягане) с пулверизиращи дюзи за еднократна употреба Accuspray™ на 3M е проектирана изцяло за ефективно и икономично нанасяне на материала. С пулверизиращите дюзи се постига нанасяне върху голяма площ по точно определен начин.

  Тази иновативна система Accuspray™ Ви дава:

   

  • Лек и удобен пистолет
  • Намалено прекомерно разпръскване
  • Оптимален модел на вентилатора
  • По-нисък разход на грунд и оптимизирана дебелина на покритието
  • По-плоско и гладко покритие, благодарение на което се намалява времето за шлайфане
  • По-чист пистолет и бърза смяна на нюансите на грунда
  • Бързо и лесно почистване, По-малка нужда от разтворител
  • Използвайте 1,4 mm дюзи за мокро в мокро филер, 1,8 mm за стандартен филер и 2,0 mm за течен кит.

   

Видеоклипове „Accuspray™ в действие”


Ръководство по стъпки – грундиране


Стъпка 1 - Подготвено превозно средство

 • Подготвено превозно средство
  • Автомобилът е грубо маскиран.
  • Ремонтираният участък е подготвен за нанасяне на грунд (шлайфан с абразивни листове P320 - P400).

Стъпка 2 – почистване на повърхността

 • почистване на повърхността
  • Обезмасляване на повърхността със специален почистващ препарат - спазвайте препоръките на производителя на боята
  • Почистване на повърхността преди нанасяне на грунд с Tack Cloth Aqua PN50410.

Стъпка 3 - Приготвяне на грунда

 • Приготвяне на грунда
  • Различните размери на PPS™ позволяват приготвяне на грунд съобразно необходимото количество.
  • При употреба на PPS™ не е необходимо да се използва допълнителен смесителен съд. Не е необходимо презареждане на грунд в пистолета за грундиране.
  • Вграден филтър. Не е необходим ръчен процес на филтриране. (Използвайте 200 микрона филтър за стандартен грунд и 125 микрона за грундове, които се нанасят „мокро в мокро”).

Стъпка 4 - Сглобяване на пистолета Accuspray™ Модел HG14

 • Сглобяване на пистолета Accuspray™ Модел HG14
  • Издърпайте спусъка.
  • Натискайте пулверизиращата дюза (1,8 mm за стандартен грунд, 1,4 mm за грундове, които се нанасят „мокро в мокро”) към корпуса, докато стабилно се застопори на място.
  • Освободете спусъка.
  • Обърнете пистолета наобратно и го свържете към смесителния съд PPS™.
 • Настройване и регулиране на пистолета

  Настройване и регулиране на пистолета

  • Максимално входно налягане: 4,5 бара
  • Максимално налягане на разпръскване / работно налягане: 1,38 бара

  Регулиране:

  • Регулирайте размера на метлата с горния бутон
  • Регулирайте количеството материал с долния бутон

Стъпка 5 – Нанасяне на първи слой грунд

 • Нанасяне на първи слой грунд
  • PPS™ позволява да се нанася грунд под различен ъгъл без опасност от протичане.
  • Така ръбовете и овалите могат да бъдат покрити безопасно.
  • Моля, спазвайте препоръчителната дебелина на слоя!

Стъпка 6 - Съхнене

 • Съхнене
  • Спазвайте времето на съхнене, препоръчано от производителя на боята!

Стъпка 7 – Нанасяне на втори слой грунд

 • Нанасяне на втори слой грунд
  • С пистолета 3M Accuspray™ пръсканенето е равномерно и чисто.
  • Грундът сам се заглажда лесно и така се намалява времето за шлайфане и максимално се повишава производителността.

  Сменяйте редовно пулверизиращата дюза Accuspray™, за да бъде пръскането винаги чисто.

Стъпка 8 - Сушене с инфрачервена лампа

 • Сушене с инфрачервена лампа

  Спазвайте препоръките на производителя на боята относно:

   

  • Температурата на детайла
  • Времето за сушене
  • Разстоянието от нагревателя до детайла

   

Стъпка 9

 • Почистване на пистолета за грундиране

  Почистване на пистолета за грундиране

  • Краткото време за употреба след започване на работа, което е характерно за грундовете с ниско съдържание на летливи органични съединения, налага незабавно почистване на пистолета.
 • Изключете въздухоподаването, обърнете пистолета наобратно, издърпайте спусъка, за да върнете въздуха в смесителния съд PPS™. Махнете смесителния съд PPS™.

 • Свалете пулверизиращата дюза от пистолета Accuspray™, като издърпате спусъка, а след това демонтирате пулверизиращата дюза. Освободете спусъка.

 • Почистете върха на иглата на Accuspray™ с чиста кърпичка за почистване на повърхности, за да отстраните остатъците от грунда.

 • Изхвърлете използваната пулверизираща дюза и я сменете с нова (с цел предпазване на иглата, през която излиза течността).