Ремонт след удар
ремонт SMART

Ремонт SMART след удар

 • Ремонт SMART след удар

  Технологията SMART ремонт е комбинация от икономически ефективни техники и може да се използва, когато размерът на участъка, който трябва да се ремонтира, е не по-голям от лист хартия А4.

Ремонтът SMART


Процесът стъпка по стъпка за SMART ремонт


 • Стъпка 1 – оценка на пораженията и почистване на повърхността

  Стъпка 1 – оценка на пораженията и почистване на повърхността

  Направете оценка на местоположението, размера на повредата и подходящия за ремонт SMART (THINK SMALL) цвят.

   

   

   

  Тази стъпка е много важна за постигане на адхезия на боята, особено в зоната на преливка. Всички следи от атмосферни влияния трябва да бъдат премахнати напълно.

   1. Измийте и предварително почистете целия панел с помощта на 34567 Професионални кърпички за почистване за повърхности и подходящ почистващ препарат 3M™.
   2. Полирайте целия панел, като използвате 3M™ Perfect-it III™ Fast Cut Plus 50417 и 3M™ Perfect-it III™ Extra Fine Compound 80349, ако цветът на панела е тъмен, за да изглежда панелът прясно боядисан.
 • Стъпка 2 - Подготовка на повърхността

   1. Отстранете дефекта с помощта на абразивен диск 3M™ Hookit™ Cubitron II 75мм - 150+ / 220+. Винаги започвайте с възможно най-фината едрина. NB: Използването на 75 мм дискове помага да се намали размера на ремонта площ.

    Ако трябва да се напълнят вдлъбнитите, нанесете подходящ филър, нанесете 3М сухото покритие и шлайфайте 3 мм Hookit™ Cubitron II абразивен 75 мм диск - 220+.
   2. Шлайфайте около зоната за ремонт с 3M™ Hookit™ Purple P400 - 75 мм
   3. Увеличете обработваната зона, като използвате 3М™ Trizact™ 75 мм, диск за фина обработка P3000

    Стремете се към минимализиране, цялата площ на шлифоване не трябва да е по-голяма от лист с формат А4!
 • Стъпка 3 – маскиране

  Стъпка 3 – маскиране

  В зависимост от местоположението на повредата се предлагат няколко техники и продукти за маскиране.

  Уверете се, че сте покрили съседните участъци, за да ги предпазите от пръски, но оставете достатъчно място за извършване на ремонта, за да се избегне образуването на резки линии при боядисването, които ще трябва да се премахват по-късно. Лентата за преливки на 3M е чудесен продукт, който допринася за постигането на плавен преход във външната част.

 • Step 4 - Primer Application

  Стъпка 4 - Нанасяне на праймер

  Нанесете праймера следвайки препоръките на производителя на боята.

  Идеалният продукт, който може да използвате, е 3M Accuspray™ v с Mini PPS™, което ви позволява ефективно използване на продукта с минимален разход. Пръскането извън зоната за ремонт трябва да се сведе до минимум, за да е възможно най-малката площта за ремонт.

 • Step 5 - Primer Sanding

  Стъпка 5 - Шлайфане на праймер

  Почистете праймера с 3M™ Hookit™ Purple P400 / P500 75 мм абразивен диск.

 • Стъпка 6 – нанасяне на боята

  Стъпка 6 – нанасяне на боята

  Нанесете боята съгласно препоръките на фирмата производител. При употреба на системите за нанасяне на боя на 3M боядисването е ефективно, В зависимост от размера на ремонтираната част се препоръчва да се използват системите 3M Midi или Mini PPS™, за да се постигне максимално използване на боята и намаляване на отпадъците.

  Съвет: Спазване на изискванията относно работа с летливи органични съединения (ЛОС) означава, че съвременните разтворители за преливка, които отговарят на тези изисквания са аерозоли, които се нанасят след лака преди изпичането. Това означава, че процесът на преливка трябва да бъде извършван в съответствие с продукти, отговарящи на изискванията. Вижте препоръките на производителя на боята.

 • Стъпка 7 – корекции по боята и довършване

  Стъпка 7 – корекции по боята и довършване

  В идеалния случай ремонтираната малка площ не трябва да се полира както обикновено, защото аерозолът разтворител за преливка се нанася в много тънък слой, който не може да се полира. Все пак, ако се налага полиране, използвайте 3M ™ Perfect-it ™ Extra Fine Plus с гофрирана жълта гъба. Поставете машината на възможно най-ниски обороти и работете много внимателно.