Купувайте оригинални 3M дентални продукти

Нещо сивее? Изчистете го.

Присъединете се в борбата за отстраняването сивия пазар от клиниката Ви, така че пациентите Ви да са в безопасност. 

Присъединете се към 3M, за да защитите безопасността на пациентите и денталните практики срещу сивия пазар и фалшифицираните продукти

Пазете се от сивия пазар и заплахите от фалшификати и предприемете действия, за да избегнете рисковете.

Сивият пазар и фалшивите дентални продукти са сериозен глобален проблем, който тихо заля нашата индустрия и денталната медицина в световен мащаб. От 3M приемаме безопасността на пациентите за нещо сериозно и смятаме за наш дълг да се изправим в името на безопасността на пациентите и денталната практика в лицето на заплахата, която представляват сивият пазар и фалшивите стоки.

Открийте 3M оторизиран дистрибутор за дентални продукти >

 

Сериозна заплаха за безопасността на пациентите

 • Сивият пазар е сериозна заплаха за безопасността на пациентите

  Сивият пазар е сериозна заплаха за безопасността на пациентите

  Сивият пазар се разрасна с помощта на предоставяните от интернет и онлайн търговията пътища за лесни възможности за навлизане на пазара на неоторизирани продукти с ниска степен на контрол. 
   
  Тези продукти могат да са трудни за различаване от оригиналните и са примамливи за закупуване, защото често са на по-ниски цени от продуктите, които се продават чрез сигурна верига за доставки. Съществува обаче сериозен отрицателен потенциал, когато се използват. За всеки продукт на сивия пазар съществува риск от повреда на продукта в резултат на неправилни съхранение, транспорт или фалшиви срокове на годност – да не говорим за риска от използването на фалшив продукт с по-ниско качество. 


Отдадеността на 3M към безопасността на пациентите

 • 3M не толерира по никакъв начин дейности, които излагат безопасността на пациентите и денталните практики на риск

  3M не толерира по никакъв начин дейности, които излагат безопасността на пациентите и денталните практики на риск

  Въвели сме значителни мерки за да предотвратим и отговорим на заплахите на сивия пазар и фалшификати, както и за да предпазим нашите клиенти, включително: 
   

   

  • Използване на сигурна верига за достави (оторизиран канал за разпространение) за продажба и доставяне на продуктите ни, за да гарантираме, че денталните специалисти получават оригинални материали и качествени продукти. 
  • Проактивно следене на неоторизирани продажби и налагане на нашите права върху интелектуалната собственост чрез правни и регулаторни действия, за да спрем неправомерните търговци.
  • Партниране с денталната индустрия и общност с цел промотиране на нова култура, която да предотврати сивия пазар и фалшификатите.

От Вас зависи да предпазите своите пациенти и своята практика

 • безопасност на пациентите

  Производителите, дистрибуторите и денталните специалисти носят отговорност за запазването на почтеността в нашата индустрия и защитата на пациентите.

  Производителите, дистрибуторите и денталните специалисти носят отговорност за запазването на почтеността в нашата индустрия и защитата на пациентите.

  От денталните специалисти зависи да предотвратят попадането на продукти от сивия пазар и фалшиви продукти в кабинетите си. Елементарно е-купувайте нашите продукти само от 3M оторизирани дистрибутори и стойте далеч от търговци, които не са одобрени от 3M. Научете повече от Dr. Gordon Christensen за начините, по които можете да предпазите своята практика и своите пациенти.

  3M и Patterson Dental са на съвместна мисия от името на денталната индустрия и пациентите да промотират почтеността на веригата за доставки като нов стандарт на индустрията.