• 3M си сътрудничи с BlueLight Analytics, за да предостави checkMARC® тестова услуга за фотополимерни лампи

  януари 18, 2017

  • ST. PAUL, Minn. – (18 януари 2017 г.) – Денталните специалисти желаят предвидимост и доверие с продуктите и процедурите си; въпреки това, когато се касае за фотополимеризиращи дентални материали, съществува широк и често объркващ набор от оборудване за фотополимеризиране и протоколи за материали.

   Възстановителната дентална медицина носи повече от половината от печалбата, генерирана за лекарите по дентална медицина1, а проблемите водят до значително количество клинично време на стола, което не се заплаща. Фотополимеризиращите възстановителни материали, които се използват в денталните процедури, често са причина за неуспех, незадоволително качество и други проблеми. Само оптимално полимеризираните възстановителни материали предлагат качеството, търсено от лекарите по дентална медицина и изисквано от пациентите. Въпреки това фотополимерните лампи, които се използват в частната практика, често са в лошо състояние. Скорошни данни показват, че в много случаи протоколите за фотополимеризация, използвани от лекаря по дентална медицина, няма да доведат до желаната полимеризация на възстановителния материал2.

   3М си партнира с BlueLight Analytics, за да предостави checkMARC, професионална услуга (NIST3-проследима) за валидиране на функционалността на фотополимерните лампи и определяне на необходимото време за фотополимеризация за всяка комбинация от фотополимерна лампа и материал в една дентална клиника.

   Чрез системата checkMARC 3M ще тества и идентифицира ефикасността на фотополимерните лампи в един дентален кабинет. На базата на резултатите 3M ще прегледа протоколите за фотополимеризация, които към момента се използват в практиката, и ще работи с денталната клиника, за да открие базирани на доказателства възможности за подобряване на клиничните резултати и удовлетворението на пациентите.

   Като лидер на пазара в областта на възстановителната дентална медицина4, 3M е отдадена на това да предоставя на денталните специалисти най-актуалните технологии и иновации в денталната медицина, за да подобри продуктивността в практиката.

   Отправяме покана към денталните клиники да се свържат със своите 3М търговски представители или да се обадят на телефон 1-800-634-2249, за да насрочат среща и да подложат на тестване своите фотополимерни лампи, а протоколите им за фотополимеризация да бъдат прегледани – посетете 3M.com/curinglights за повече информация.

   За повече информация относно checkMARC технологията посетете: www.checkmarc.net

   3M подразделението за грижи за устната кухина промотира доброто благосъстояние на устната кухина през целия живот чрез изобретателни решения, които помагат на специалистите в областта на грижите за устната кухина да постигнат по-голям клиничен, професионален и личен успех. Научете повече на 3M.com/oralcare

   За 3М
   В 3М прилагаме науката по пътя на сътрудничеството, за да подобряваме начина на живот всеки ден. С 32 милиарда щ.д. в продажби нашите 90 000 служители се свързват с клиенти в целия свят. Научете повече за креативните решения на 3М за световните проблеми на www.3M.com или в Twitter @3M или @3MNewsroom.

   3M е търговска марка на 3M или 3M Deutschland GmbH. Използва се по силата на лиценз в Канада. © 2017 г., 3M. Всички права запазени.

   За BlueLight Analytics®

   BlueLight Analytics Inc. е технологична компания в областта на здравеопазването, която се специализира в измерването на светлинна енергия. Патентованите технологии на BlueLight валидират и калибрират източника на светлина, който се използва при клинични лечения. Водещата технология на компанията, checkMARC®, към момента се използва в Северна Америка, Европа и Австралия за тестване на фотополимерни лампи в дентални клиники.

   Научете повече за BlueLight на www.curingresin.com или в Twitter @BlueLight_Inc.

   checkMARC е регистрирана търговска марка на BlueLight Analytics inc. © 2017 г. Всички права запазени.

   ОТ:
   3M подразделение за грижи за устната кухина
   2510 Conway Avenue
   St. Paul, MN 55144-1000

   Свържете се с:
   Michael Gugala
   Karwoski & Courage
   (612) 342-9604
   michael.gugala@creativepr.com


   1 Анкета на DIAC, 2014 г.
   2 Според налични данни от анализ на BlueLight
   3 NIST = National Institute of Standards and Technology (Национален институт за стандартизация и технология)
   4 Стратегически маркетинг на данни, 2016 г.