• Фондацията ADA и 3M вдигат летвата в битката срещу детския кариес

  септември 22, 2016

  “При нашето сътрудничество със специалистите в областта на оралното здраве в целия свят виждаме колко важно е за нашите клиенти да въздействат положително в своите общности, а ние чистосърдечно споделяме това чувство“ казва John Tobin, директор „Продажби“, отдел „Продажби и маркетинг“ за САЩ, 3М поделение за грижи за устната кухина. „За нас е гордост да си партнираме с фондацията ADA и програмата „Да дадем усмивка на децата“ от 2017 г., за да помогнем на децата да запазят здравите си усмивки през целия си живот.” 

  Всеки комплект силант може да предостави приблизително 140 апликации на силант и включва две спринцовки с 3M™ Clinpro™ силант от 1,2 мл, една спринцовка 3M™ Scotchbond™ ецващ гел от 3 мл, 20 накрайника за спринцовки със силант и 25 накрайника за спринцовки с ецващ гел. Комплект със силанти ще бъде включен във всеки един от 3000-те професионални комплекта Henry Schein Dental, разпространявани сред регистриралите се и получили продукт за програмите „Да дадем усмивка на децата“ през януари 2017 г. 

  “Програмите „Да дадем усмивка на децата“ в цялата страна продължават да изявяват желание за материали за силанизиране, защото са високоефективни и безопасни средства за превантивните дентални грижи“ твърди Dr. Jeff Dalin, член на комисията „Да дадем усмивка на децата“ към фондацията ADA. „За нас е удоволствие да работим с 3M и сме развълнувани от възможността да предоставим техния Clinpro силант на нашите страхотни доброволци. Много деца ще имат голяма полза от това щедро дарение на продукта."

  Фондацията ADA ще отпразнува 15-тата годишнина на програмата „Да дадем усмивка на децата“ през 2017 г. 

  През август в журнала на Американската дентална асоциация (American Dental Association) са публикувани систематичен преглед, и актуализираните насоки за клиничната практика, които е спомогнала да се създадат, като така на денталните специалисти се предоставят ясни индикации за значителната полза от прилагането на силанти за предотвратяване и контрол на оклузалния кариес при деца и юноши. В анализа е посочено, че при децата, лекувани със силанти, е налице около 70 до 80 процента редукция на случаите на оклузален кариес в сравнение с деца, които не получават силанти.

   За повече информация относно „Да дадем усмивка на децата“ или за да се запишете за програмата „Да дадем усмивка на децата“, посетете adafoundation.org/GKAS. За да направите дарение за „Да дадем усмивка на децата“, посетете adafoundation.org/GKAS.

  ###

  За фондацията ADA
  Като водеща филантропична и благотворителна организация в денталната медицина, фондацията ADA е катализатор за обединението на хора и организации около положителните промени чрез едно по-добро орално здраве. Фондацията ADA предоставя повече от 800 000 щ.д. под формата на грантове, стипендии и награди годишно за програми, които са в унисон с четирите основни точки в мисията на организацията: Благотворителна помощ, достъп до грижи, проучване и образование (Charitable Assistance, Access to Care, Research, and Education – C.A.R.E.). Като част от тези усилия фондацията ADA е ръководи „Да дадем усмивка на децата“ (Give Kids A Smile®) и също така ръководи изследователския център Dr. Anthony Volpe на фондацията ADA в Гейтърсбърг, Мериленд (наричан преди „Изследователски център Paffenbarger“). За повече информация относно фондацията ADA посетете www.adafoundation.org.

  В 3M
  В 3М прилагаме науката по пътя на сътрудничеството, за да подобряваме начина на живот всеки ден. С 30 милиарда щ.д. в продажби нашите 90 000 служители се свързват с клиенти в целия свят. Научете повече за креативните решения на 3М за световните проблеми на www.3M.com или в Twitter @3M или @3Mnewsroom.

  За „Да дадем усмивка на децата“ (Give Kids A Smile®)
  Програмата „Да дадем усмивка на децата“ на фондацията ADA е една от най-големите благотворителни програми в областта на оралното здраве в света. Стартирана на национално ниво от Американската дентална асоциация (American Dental Association) през 2003 г., „Да дадем усмивка на децата“ е начинание за достъп до грижи, което да насърчи родителите, здравните специалисти и държавниците да обърнат внимание на целогодишната необходимост от здравни грижи и образование за устната кухина за всички деца. Всяка година програмата „Да дадем усмивка на децата“ действа в подкрепа на приблизително 10 000 лекари по дентална медицина, 30 000 членове на дентални екипи и други доброволци в общността за предоставяне на безплатни услуги за здравни грижи за устната кухина, включително прегледи, флуорна профилактика, силанти, обтурации, коронки и екстракции, за повече от 350 000 деца от семейства с нисък доход в цялата страна. За да научите повече за „Да дадем усмивка на децата“, посетете www.adafoundation.org/GKAS.

   

  Свържете се с: 
   Michael Gugala  
  Karwoski & Courage
  m.gugala@creativepr.com
  Тел.: 612-342-9604