Търсачка за ИЛБ

Намиране на резултати
 • Съвети за търсене
  Съвети за търсене

  Документите с данни за безопасност (SDS) за 3M продукти се предоставят за потребители на опасни субстанции.

  3M Ви позволява да получите достъп до информацията за SDS, при условие че информацията се копира изцяло и без промени, освен ако не е получено предварително съгласие от страна на 3M, и нито копието, нито оригиналът бъдат препродавани или по друг начин разпространявани с цел извличане на печалба от тях.

   

  Име/номер на продукта

  Можете да въведете комбинация от думи и цифри в полето „Име/номер на продукта“ за имена на продукти и номера на модели.

  Пример: „почистващ препарат 573“, когато търсите 3M™ почистващ препарат за маси и кабинети.

   

  Формат на SDS и 3M идентификационен номер

  Пример: 10-0157-7 и 70-0160-6830-9

   

  Номера на SDS

  Тези номера понякога можете да намерите на опаковката на продукта.

   

  Части

  Не знаете целия номер на SDS? Само въведете най-малко две от цифрите.

   

  Въпроси за SDS

  Свържете се по телефона на номер 1-888-364-3577 или 1-651-737-6501, ако не успявате да откриете конкретна информация за SDS.

Документите с данни за безопасност (SDS) на този уебсайт може да не отговарят на изискванията, установени от законодателството на Вашата държава. За да получите копие от SDS във формата, изискван от законодателството на Вашата държава, се свържете с местното подразделение на 3M или се свържете по телефона на номер 1-888-364-3577 или 1-651-737-6501 за повече информация. Предоставяме също така онлайн информация за SDS за други държави на местния език..

 


За контакт 3М Дентал

Обадете ни се
+359 2 9601911

Работно време на отдела 
От понеделник до петък 
9:00 до 17:30 ч. 
3М България ЕООД
София 1766, Бизнес парк София
сгр. 4, ет.2