Орална грижа

  • В 3M Oral Care ние популяризираме оралното здраве през целия живот, като развиваме иновативни стоматологични и ортодонтски решения, които помагат за опростяване на процедурите и постигане на предсказуеми клинични резултати. С доказана история в стоматологичната и ортодонтската практика и научния подход към разработването на продукти, ние създаваме висококачествени и модерни средства, с които да поддържате пациентите си усмихнати.

3M Oral Care

Напредък чрез науката за орално здраве

Ние популяризираме оралното здраве през целия живот чрез доказани стоматологични и ортодонтски решения.

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИЯ ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Решения за 3М Орална грижа

  • Призната за най-иновативна компания в стоматологичната индустрия в световен мащаб в продължение на 10 последователни години, продуктите на 3M предлагат предсказуемост и контрол на стоматолозите за оптимизиране на резултатите за пациентите.

  • Лидер в ортодонтската индустрия и естетични решения в продължение на повече от 60 години, продуктите на 3М предлагат ефективност и подобрено лечение за ортодонтите и техните пациенти.


Източници за 3М Орална грижа

  • Продуктите и услугите на 3M за орална грижа са предназначени да помогнат на специалистите по дентална медицина да подобрят оралното здраве на своите пациенти.

  • Академия 3M Health Care предлага непрекъснато обучение за специалисти в областта на здравеопазването. Посветена на идеята да ви помогне в усъвършенстване на Вашия опит и подобряване на грижите за пациентите.

  • 3M има несравнима научна същност, която ни предоставя уникална платформа за разработване на продукти за добро орално здраве през целия живот.