Момче, наблюдаващо водата
Science Applied to Life. Every Life.

Ангажирани сме да подобряваме нашия бизнес, нашата планета и всекидневен живот.

Вижте по-какъв начин

Устойчиво развитие в 3M

Поддържането на нашата планета и нашия бизнес означава да предпазваме природните ресурси и да даваме възможност на отделните индивиди и общностите по света да окуражават прогреса. Това означава балансиране на икономическите, екологичните и социалните фактори, като същевременно се търсят решения на глобалните предизвикателства.И преди всичко останало това означава обединяване под обща цел: подобряване на всеки един живот.

 


Истории за глобални предизвикателства

 • Изваждането добавя стойност.

  Пълнителите 3M™ Void Filler, адхезивите 3M™ Scotch-Weld™ Paste Adhesive и уплътнителите Light-Weight Polysulfide Sealant намаляват теглото на самолетите, като увеличават ефективността в максимална степен, свеждат разходите до минимум и подобряват устойчивостта.

  Изваждането добавя стойност. Изваждането добавя стойност.
 • Как по-малко създава повече при охлаждането на хардуер.

  Течностите 3M™ Novec™ Engineered Fluids използват по-малко енергия за охлаждане на хардуера (95% по-малко, за да сме напълно точни) и ви дават възможност да поставите компонентите на хардуера по-плътно.

  Как по-малко създава повече при охлаждането на хардуер. Как по-малко създава повече при охлаждането на хардуер.
 • Повече мощност, по-малко прекъсване.

  Използването на алуминиева смес за основа на проводника на електропровода означава, че можете да пренасяте двойно повече електрическа мощност при двойно по-малко тегло, без да разрушавате съществуващата инфраструктура.

  Повече мощност, по-малко прекъсване. Повече мощност, по-малко прекъсване.

Истории за глобални предизвикателства


Нашата стратегия

 • Нашата цел в областта на устойчивото развитие е да подкрепяме индивидуалното развитие в световен мащаб, като същевременно насърчаваме разрастването на бизнеса. Това означава да търсим решения за глобалните предизвикателствакато наличието и сигурността на енергията, недостига на суровини, човешкото здраве и безопасност, образованието и развитието, като същевременно запазим визията си за растеж.

  • Технологии на 3M, които ускоряват развитието на всяка компания
  • Продукти на 3M, които открояват всеки дом
  • Иновации на 3M, които подобряват всеки живот

  Подобно на много организации ние се стремим да балансираме трите ключови стълба на устойчивото развитие:

  • Икономически успех: Разработване на диференцирани, практични и находчиви решения за предизвикателствата пред устойчивото развитие.
  • Защита на околната среда: Осигуряване на практични и ефективни решения и продукти за разрешаване на предизвикателствата пред околната среда.
  • Социална отговорност: Домакин на провеждащите се дискусии с ключови заинтересовани страни за непрекъснато подобряване на нашите практики в областта на устойчивото развитие.

  Научете повече за това как търсим решения на глобалните предизвикателства.


Цели и Прогрес

 • Единственото нещо, което харесваме повече от страхотната идея са страхотните резултати. Когато става въпрос за устойчивост, съвършенството се опира на доказателствата. От намаляването на глобалните емисии от парникови газове с 57% до използването на по-малко вода и освобождаването на по-малко вредни вещества, нашите усилия за устойчивост дават резултат. Научи повече.


Съобщение от нашия Изпълнителен директор

 • Inge Thulin CEO

  3M подобрява животи от 1902 г. Управлението на социалната и околната среда стои в центъра на това кои сме ние и е вградено в цялата ни визия:

  • Технологии на 3M, които ускоряват развитието на всяка компания
  • Продукти на 3M, които открояват всеки дом
  • Иновации на 3M, които подобряват всеки живот

  С операции в повече от 70 страни – и продажба на 55 000 продукта в близо 200 страни – ние сме неразривно вплетени в глобалната икономика и сме дълбоко съпричастни към човечеството. Никой никога не е далеч от продукт на 3M, което ни дава възможност да оказваме положително влияние от град на град, от село на село и от човек на човек.

  Скоростното развитие на комуникациите бързо обединява нашия свят в една глобална общност със споделени ценности. Заедно ние се изправяме срещу несигурностите, съпровождащи наличието на енергия и промяната на климата, качеството и наличието на водата, недостига на суровини, образованието, развитието, както и човешкото здраве и безопасност.

  Ясно е, че тези глобални динамики поставят предизвикателства пред устойчивото развитие на бъдещите поколения, поради което 3M използва своите най-добри активи – идеите и иновациите – за да разреши тези предизвикателства.

  Ние изобретяваме технологии, които правят ежедневието по-лесно, безопасно и удовлетворяващо, в индустрии, вариращи от здравеопазване до електроника и автомобили. Някои от начините, по които неотдавна приложихме идеите и иновациите си за по-устойчиво бъдеще, са следните:

   

  • През 2014 г., за своите усилия за спестяване на енергия в световен мащаб спечелихме наградата ENERGY STAR® на Агенцията на САЩ за защита на околната среда. Това бе 10-ата поредна година, в която 3M получи отличието – за пръв път в индустрията. Също така отново бяхме включени в Индекса за устойчиво развитие Dow Jones – признание, което получаваме още от създаването му през 1999 г.
    
  • Разработваме и пускаме на пазара все по-голям брой продукти с фокус върху устойчивостта, включително енергийно ефективни покрития за таблетки, Post-it® Greener Notes, строителни решения с въздушна бариера, графични покрития Envision®, здравната информационна система 360 Encompass™ и удостоената с награди енергоспестяваща LED технология.
    
  • Нестихващият успех на нашата програма за Заплащане на вноски за предотвратяване на замърсяването, която предотврати замърсяването на близо 2 милиона тона въздух, вода и отпадъци, и намаляването на глобалните емисии от парникови газове с 57% от 2002 г. до 2013 г. в абсолютно изражение (въпреки нарастването на продажбите на компанията с 30% за същия период от време).
    
  • Текуща подкрепа за опазване и възстановяване на жизненоважни екосистеми по целия свят. Чрез работата си с партньори като The Nature Conservancy фондация 3M Foundation осигури над 21 млн. USD за опазването на над 1 милион акра.
    
  • Над 61,6 млн. USD дарения в брой и в натурално изражение в световен мащаб през 2013 г.
    
  • В началото на 2014 г. станахме част от Глобалния договор на Организацията на обединените нации. Макар че 3M винаги е действала в съответствие с основните ценности, представлявани от Глобалния договор на ООН, сме горди да формализираме ангажираността си с неговите 10 принципа в областта на правата на човека, труда, околната среда и борбата с корупцията и да разширим партньорството си с организацията.

  Докато се радваме на своите постижения, признаваме величината на глобалните предизвикателства, които всички ние се опитваме да разрешим. Това няма да бъде лесно и ще бъде необходима промяна в начина, по който работим, в начина, по който взимаме дългосрочни решения, както и в начина, по който си сътрудничим. Въпреки това сме твърдо убедени, че като работим със своите клиенти и партньори и като предоставяме възможност на хората да упражняват своята собствена креативност и страст, ние можем да придвижим необходими трансформационни промени за успеха не само на бизнеса, но и на обществото.

  Служителите на 3M са екип, който е посветен на работата си, 89 500 души, готови да спомогнат за създаването на едно по-устойчиво бъдеще. Възнамеряваме да направим това, като проектираме продукти, които подкрепят усилията на нашите клиенти в областта на устойчивото развитие, като внедряваме устойчиви практики навсякъде в нашата веригата на доставките и което може би е най-важно, като се обединяваме около споделена цел.

  Горд съм да бъда част от 3M и да съм посветен на тези усилия, като се вълнувам за ролята, която 3M може да играе за подпомагане осигуряването на един по-добър живот за всеки един човек навсякъде по света.

  Инге Г. Тулен
  Председател, президент и главен изпълнителен директор


Избрани продукти