Шарка на фона на 3M
Ангажирани сме да подобряваме нашия бизнес, нашата планета и всекидневен живот.

Подобряването на живота на всеки човек е вълнуващо и амбициозно начинание. Това е правилното нещо, което трябва да се прави, както и същността на това кои сме ние.

Нашата амбиция за всеки живот

Представете си свят, в който всеки един живот е по-добър – където природните ресурси са на сигурно разположение, всички хора имат достъп до образование и възможности, а общностите са защитени, здрави, свързани и преуспяващи.

Нашата цел е да спомогнем за превръщането на този свят в реалност. Но толкова голяма амбиция няма да бъде лесно постижима. Затова ние в 3M даваме следното обещание:
 

 • Ще дадем всичко от себе си, за да създадем науката и технологиите за постигане на тези цели.
 • Ще окуражим страстите и любопитството на отделните личности както в нашата компания, така и в рамките на нашите общности.
 • Ще признаем факта, че не можем да успяваме сами и се ангажираме да стимулираме и подкрепяме сътрудничеството, за да подобрим живота на всеки човек на земята.

Научете повече за това как подобряваме животи.

 


Истории

 • Защо е добре да е на тъмно.

  Технологията 3M™ Speedglas™ Auto Darkening Filter позволява екранът на заварчика да потъмнее за 0,1 милисекунди от нанасянето на електрическата дъга.

  Защо е добре да е на тъмно. Защо е добре да е на тъмно.
 • Ето ви по-ясна идея.

  Използвайте сребърен метализиран и устойчив на атмосферните условия полимерен филм с обща полусферична отражателна способност от 94% на пряка слънчева светлина. Резултатът: по-ярки светодиодни лампи в Африка.

  Ето ви по-ясна идея. Ето ви по-ясна идея.

Истории


Нашата ангажираност и пътешествие

 • От 1932 г. сме в челните редици на компаниите, които приемат програми и политики, за да гарантират защита на околната среда, социална отговорност и икономическа жизненост.

  Разширете, за да видите пълното развитие на събитията, свързани с устойчивото развитие

  1932 г.: 3M осигурява краткосрочно и дългосрочно покритие на инвалидност, пенсионен план, както и осигурителен план за безработица. 

  1949 г.: Представен е първият план на 3M за закупуване на акции за служителите.

  1951 г.: Създава се отдел „Безопасност и сигурност на 3M“.

  1953 г.: Основава се Фондация 3M, една от първите корпоративни благотворителни фондации в Америка.

  1961 г.: Създава се отдел „Вода и водоснабдяване на 3M“.

  1963 г.: Създава се Общност Карлтън на 3M, за да се почетат изявили се технически служители.

  1964 г.: Първият формално обучен специалист в областта на промишлената хигиена и радиационната безопасност се присъединява към медицинския отдел на 3M.

  1970 г.: Започват екологичните оценки на продуктите. Създадена е Организация за екологично инженерство и контрол на замърсяването (ОЕИКЗ). Услугите в областта на промишлената хигиена и радиационната безопасност се разширяват, като обхващат операции на 3M извън Съединените щати.

  1971 г.: Създадена е програма за подбор на дарения за служители/пенсионирани служители на 3M за благотворителни дарения.

  1973 г.: Създадена е асоциация на служителите за съвместно ползване на транспорт. Създаден е отдел „Управление на енергията“.

  1974 г.: 3M е сред първите корпорации, които предлагат вътрешна програма за подпомагане на служители, като се осигурява индивидуално обучение и консултантски услуги за служители и техните семейства.

  1975 г.: Бордът на директорите на 3M приема политиката на 3M за околна среда. Създадена е Програма за заплащане на вноски за предотвратяване на замърсяването (3P). Резултати от първата година: 19 проекта предотвратиха изпускането на 73 000 тона вредни емисии във въздуха, както и 2800 тона утайка.

  1977 г.: 3M и Агенцията на САЩ за защита на околната среда спонсорират четири конференции на тема предотвратяване на замърсяването.

  1980 г.: За първи път е приета политика за безопасност и здраве на 3M.

  1981 г.: Стартира програмата за контрол на околната среда.

  1984 г.: Световният център за околна среда връчва на 3M първия годишен златен медал за корпоративни постижения в областта на околната среда в международен план. 3M е първата корпорация, която предлага услуги за гледане на болни деца на своите служители. През същата година 3M започва да провежда Проучване на 3M за служители в Съединените щати, както и Стандартно проучване на мнението на всеки две години за оценяване на мнението на служителите. Създадена е програма 3M CARES (Услуги на общността за пенсионирани служители) за събиране на пенсионирани служители под знамето на 3M и обвързването им с конкретни нужди.

  1986 г.: Учредена е награда „Доброволец на общността 3M“.

  1987 г.: Учреден е комитет на 3M за корпоративна безопасност, здраве и околна среда. Стартирана е програма на 3M за намаляване на отделените емисии във въздуха.

  1988 г.: Приета е политика на 3M за постепенно намаляване на химикалите, разрушаващи озоновия слой.

  1989 г.: Определени са и са публично оповестени екологичните цели на 3M за 2000 година. Приета е политика на служителите на 3M за безопасност, здраве и околна среда. Националната федерация за дива природа връчва своята награда „Постижения в областта на околната среда“ на 3M.

  1990 г.: Въведени са рециклируемите хартиени бележки Post-it® Notes. Одобрена е 16-точковата програма за безопасност на 3M.

  1991 г.: Получена е награда „Защита на стратосферния озонов слой “от Агенцията на САЩ за защита на околната среда.

  1993 г.: 3M постига своята цел за 70% намаление на вредни емисии в световен мащаб. Получена е наградата „U.S. Fish and Wildlife Services Corporate Wildlife“.

  1994 г.: Агенцията на САЩ за защита на околната среда връчва наградата за постижения за успешното участие на 3M в доброволческата програма за намаляване на вредните емисии във въздуха 33/50.

  1995 г.: 3M пуска първия в света инхалатор с измерване на дозите без съдържание на хлорофлуоровъглерод, предназначен за лечение на астма. 3M инициира програма за намаляване на нараняванията и болестите с 50% за четири години. 3M получава наградата „Национален медал в областта на технологиите“, най-престижната награда за технически постижения в Съединените щати.

  1996 г.: Съветът по устойчиво развитие на президента Клинтън избира Програмата 3P на 3M за носител на президентската награда за устойчиво развитие. Формализирана е системата за управление на околната среда на 3M. Разработен е глобален план на 3M за безопасност и здраве.

  1997 г.: 3M формализира системата за управление на жизнения цикъл, за да гарантира, че проблемите в областта на околната среда, здравето и безопасността са взети предвид при новото разработване на продукти. Учените на 3M получават наградата „Герои на химията“ от Американската химическа общност за разработването на хидрофлуороетерите 3M (HFE) като заместители на хлорофлуоровъглеродите. 3M инициира програма Lifescapes, за да подпомогне служителите да предпазват своето здраве, безопасност и благополучие на работа и у дома. 3M инициира програма Lifescapes, за да подпомогне служителите да предпазват своето здраве, безопасност и благополучие на работа и у дома.

  1998 г.: 3M поставя цели в областта на безопасността и здравето, за да намали нараняванията и заболяванията на работното място с 25% на година за период от три години.

  1999 г.: Немският институт за околна среда в Хамбург класира 3M на второ място за екологична ефективност сред 50-те най-големи в световен мащаб компании, които използват химикали.

  2000 г.: Учредено е 3M GIVES (Събиране на средства, инициирано от доброволческа служба).

  2001 г.: Оповестени са целите в областта на околната среда за 2005 г. Добавено е екологично измерение към програмата за дарения на 3M. 3M получава наградата на фондация „Национални блестящи точки“ за отлични постижения в областта на корпоративните услуги.

  2002 г.: 3M е включена в индекса за устойчиво развитие Дау-Джоунс като лидер в категорията „Индустриални стоки и услуги“. 3M е включена в Индекса за социално отговорни инвестиции FTSE. 3M получава наградата „Визия за Америка“ от организацията „Да запазим Америка красива“.

  2003 г.: 3M получава наградата „Превъзходен чист въздух“ в категория „Иновации в регулациите/политиките от Агенцията на САЩ за защита на околната среда.

  2004 г.: 3M получава наградата „Енергийна звезда“ за 2004 г. от Агенцията на САЩ за защита на околната среда и Министерството на енергетиката на САЩ за своята ръководна роля в управлението на енергия.

  2005 г.: 3M получава наградата „Защита на климата“ на Агенцията на САЩ за защита на околната среда. 3M завършва своята програма „Корпоративни цели в областта на околната среда 2000-2005“, като надминава всяка от своите цели и оповестява нови „Корпоративни цели в областта на околната среда 2005-2010“. 3M получава наградата „Най-ценна кампания за предпазване от замърсяване“ (MVP2) за 2005 г. от организацията „Национална кръгла маса за предотвратяване на замърсяването“. 3M е първият корпоративен носител на наградата „Национална обществена кампания за проследяване на постиженията в областта на околната среда“, връчена от Агенцията на САЩ за защита на околната среда.

  2008 г.: 3M основава своя отдел „Възобновяема енергия“.3M установява новистратегически принципи на устойчиво развитие.

  2010 г.: През есента на 2010 г. 3M се обединява с Агенцията на САЩ за защита на околната среда (EPA) и с Агенцията за контрол на замърсяването в Минесота, за да представи къщата експонат ENERGY STAR на EPA щатския панаир в Минесота. Гледайте този видеоклип.

  2011 г.: 3M определя своите цели за устойчиво развитие за 2015 г.За осма последователна година Агенцията на САЩ за защита на околната среда и Министерството на енергетиката на САЩ признават 3M, като й връчват наградата „Отлични резултати в устойчивото развитие“ за управление на енергията като признание за непрекъснато подобрение в управлението на енергията

  2013: Служителите на 3M служиха като доброволци повече от 250 000 часа, а 3M дари над 61,6 милиона USD в брой и в натура в световен мащаб.

  2014 г.: 3M се присъединява към Глобалния договор на ООН. А за своите усилия за спестяване на енергия в световен мащаб 3M спечели наградата ENERGY STAR® на Агенцията на САЩ за защита на околната среда. Това бе 10-ата поредна година, в която 3M получи отличието – за пръв път в индустрията.


Нашите партньорства

 • Сътрудничеството е важна част от нашата стратегия за устойчиво развитие. Работим в партньорство с много и различни организации, за да придобием различни гледни точки върху устойчивото развитие, да разберем по-добре позициите на нашите заинтересовани страни и да придобием механизъм, по който да се учим от успехите и неуспехите на партньорите си.

 • Nature Conservancy Logo

  The Nature Conservancy

  Заедно финансирахме проекти в САЩ, Китай, Бразилия, Канада и Мексико.
 • Waterfall Image

  Darkwoods

  Дарението от 500 хил. USD, отпуснато от 3M Foundation, ще спомогне за гарантирането на най-мащабната покупка на частна земя за целите на опазването на околната среда в историята на Канада, като ще бъдат включени територии от Йелоустоун до Юкон. Тази земя ще спомогне за възстановяването на местообитанието на карибу (канадски северен елен) и други критични видове чрез свързването на защитени райони.

 • Forest Legacy Conservation Land

  Minnesota Forest Legacy Partnership

  Дарение от 1,5 млн. USD за защита на 89 000 акра в северна Минесота ще направи тази територия една от най-големите девствени гори в страната
 • Тревисти хълмове

  Короната на континента

  През 2011 г. 3M направи дарение от 1 млн. USD за свързването на мрежа от 60 милиона акра защитени държавни земи на територията на Монтана, Айдахо, Уайоминг и в южна Британска Колумбия. Това са две от най-мащабните придобивания за целите на опазването на околната среда в историята на Северна Америка.
 • Емисионни кредити

  3M успя да придобие кредити за намаляване на емисиите съгласно законодателството в областта на околната среда на САЩ, тъй като ограничи своите емисии във въздуха до такава степен, че надхвърли регулаторните изисквания в областта на околната среда. В повечето случаи продадохме тези кредити и предоставихме приходите на екологично значими проекти или предоставихме самите кредити на централните и местните държавни органи за осъществяване на подобрения на качеството на въздуха.
 • Институт за световни ресурси

  Работим с Института за световни ресурси и нашите съчленове от Световния бизнес съвет за устойчиво развитие за разработването на глобален протокола за количествено определяне на въглеродните емисии във веригата на доставките и в рамките на жизнения цикъл на продуктите.
 • Дизайн за околната среда

  Нашият отдел по строителство и търговски услуги участва в инициативата Дизайн за околната среда (DFE) чрез Агенцията на САЩ за защита на околната среда (EPA). Като част от тази инициатива изследователите на 3M работят заедно с държавни специалисти за намирането на ефективни химически съединения за почистващите продукти, които да предпазват както здравето на хората, така и това на околната среда.