Пустинен пейзаж
Изправяме се лице в лице с глобалните предизвикателства.
Изтеглете нашия Отчет за устойчивото развитие (PDF, 20K)

Глобални предизвикателства

Ние в 3M разглеждаме устойчивото развитие от гледна точка на общите глобални потребности и бъдещето на нашия бизнес. Нарастването на населението, особено в развиващите се икономики, налага да обърнем внимание на предизвикателства като наличността и безопасността на енергията, недостига на суровини, човешкото здраве и безопасност, образованието и развитието, за да гарантираме, че хората по света могат да водят здравословен и пълноценен начин на живот.

Всеки ден иновациите на 3M са насочени към постигането на цели в някои от най-критичните проблемни области за света:
- Суровини
- Вода
- Енергия и климат
- Здраве и безопасност
- Образование и развитие

Нашите ангажименти и цели отразяват фокуса, който поставяме върху това да помогнем за преодоляването на тези глобални предизвикателства. Научете повече на нашите цели и резултати тук.

 


Истории

 • Изваждането добавя стойност.

  Пълнителите 3M™ Void Filler, адхезивите 3M™ Scotch-Weld™ Paste Adhesive и уплътнителите Light-Weight Polysulfide Sealant намаляват теглото на самолетите, като увеличават ефективността в максимална степен, свеждат разходите до минимум и подобряват устойчивостта.

  Изваждането добавя стойност. Изваждането добавя стойност.
 • Как по-малко създава повече при охлаждането на хардуер.

   Течностите 3M™ Novec™ Engineered Fluids използват по-малко енергия за охлаждане на хардуера (95% по-малко, за да сме напълно точни) и ви дават възможност да поставите компонентите на хардуера по-плътно.

  Как по-малко създава повече при охлаждането на хардуер. Как по-малко създава повече при охлаждането на хардуер.
 • Магията на микросферите.

  Абразивите Cubitron™ II остават по-остри, имат по-голяма трайност и се движат по-леко от традиционните абразиви.

  Магията на микросферите. Магията на микросферите.
 • Ето ви по-ясна идея.

  Използвайте сребърен метализиран и устойчив на атмосферните условия полимерен филм с обща полусферична отражателна способност от 94% на пряка слънчева светлина. Резултатът: по-ярки светодиодни лампи в Африка.

  Ето ви по-ясна идея. Ето ви по-ясна идея.

Истории


 

 • Поглед нагоре към дърветата в гора

  Суровини

  Населението на света увеличава броя си, живее по-дълго и... консумира повече. Поради този нарастващ натиск върху ограничените ни природни ресурси и материали трябва да достигнем отвъд нискоразходните, рециклируеми материали и да преминем към възобновяеми продукти. Фирмите, които търсят решение на този проблем не само помагат на планетата, но и получават конкурентно предимство на пазара.

  3M работи за справянето с това предизвикателство от десетилетия и ще продължи да създава иновации и в бъдеще, като разработва възобновяеми заместители за отрицателно повлияни ресурси, прави революционни нововъведения в областта на рециклируемите материали и се развива все по-устойчиво.

 • Бряг

  Вода

  Хората я използват в бита си, за земеделие и производство на продукти. Намаляването на консумацията на вода и подобряването на качеството й са важни елементи от екологичното управление.

  Водата е най-ценният природен ресурс на нашата планета. Макар тя да покрива преобладаваща част от територията на Земята, прясната вода съставлява едва 2,5% от общите водни запаси в света. По-голямата част от прясната вода се използва за напояване, но близо 30% от нея се използва за битово потребление и промишлени предназначения. Остаряващата инфраструктура и нарастващото търсене придават особено голямо значение на чистата и достъпна вода за 3M и нашите клиенти.

  Някои от клиентите ни се затрудняват със снабдяването или доставката на чиста, достъпна вода. Можем да им помогнем за разрешаването на този проблем, като разработим технология, която увеличава ефективността на използване на водата и подобрява качеството й.

 • Вятърни турбини

  Енергия и климат

  Достъпът до надежден източник на енергия има пряко влияние върху всички предприятия и общности. Потреблението на енергия и опасенията, свързани с климата, изискват систематични промени и ние сме тук, за да помогнем те са да случат.

  От емисиите във въздуха до изкопаемите горива, 3M има проактивен подход на сътрудничество за справяне с търсенето на енергия и климатичните промени – в нашите бизнес дейности и за нашите клиенти. Проблемите, свързани с ефективното използване на енергийни ресурси, са сложни и взаимосвързани. В 3M ние се фокусираме върху това да разберем тези връзки и да потърсим решения, които насърчават икономиите на енергия, инфраструктурата за чиста енергия и намаляването на атмосферните парникови газове. Вече имаме много продукти и технологии, които намаляват влиянието на потреблението на енергия, повишават енергийната ефективност и намаляват парниковите газове. Нашата цел е да продължим да разработваме и прилагаме глобални концепции, за да постигнем възможно най-голям дългосрочен ефект.

 • Лекарски кабинет

  Здраве и безопасност

  Глобалните проблеми, свързани със здравето и безопасността, са често срещани в работните места по целия свят. Хранителните отравяния и пренасяните с вода болести водят до смъртта на 3 милиона души в света годишно. В същото време приблизително един на всеки 20 хоспитализирани пациенти в държавите с ниски и средни доходи ще се зарази с инфекция, докато получава медицински грижи.

  Правителствата, корпорациите и потребителите водят глобалното търсене към решения в областта на безопасността, защитата, здравеопазването и безопасността на храните. Креативните иновации, технологии, образование и сътрудничество са изключително важни фактори, ако искаме да се изправим пред проблемите, свързани с човешкото здраве и работното място.

  Вече няколко десетилетия 3M има цели бизнес звена, фокусирани върху създаването на продукти и услуги за здравето, защитата, сигурността и безопасността на човека. Същевременно компанията пое този ангажимент и в своите собствени оперативни звена.

 • Изграждане на роботехника

  Образование и развитие

  Очаква се глобалното равнище на безработицата да остане стабилно до края на 2017 г., особено сред младежта. Съвременният пазар на труда предлага по-малко възможности, като повечето работни позиции са прекалено специализирани за младите хора и наскоро завършилите. Като технологична компания 3M осъзнава важността на добре обучените студенти, завършили дисциплини в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (точните науки) – необходими са ни млади умове, които да влязат в специализирани роли и да помогнат да компанията да разреши бъдещите предизвикателства.


Ключови теми

 • Съществуват много области, свързани с тези глобални предизвикателства, в които имаме засилени стратегии, политики и процеси. Научете как работим в тясно сътрудничество с доставчиците, за разрешаване на въпроса с „полезните изкопаеми от зони на конфликт“ чрез нашата политика за веригата на доставките. Можете също да прочетете повече за текущите ни ангажименти към устойчивото горско стопанство.