Bridge Scene
Не спираме да поставяме и постигаме целите си вече 25 години

Цели и прогрес

Поставянето на цели за стимулиране напредъка на устойчивото развитие не е нищо ново за 3M. Поставяме глобални екологични цели още от 1990 г. Като значима част от историята на нашата компания тези цели спомогнаха за драстичното намаляване на нашия отпечатък върху околната среда и ни утвърдиха като лидер в екологичното управление.

Вървейки напред, ние с гордост разширяваме дейността си отвъд собствените ни бизнес операции, като се съсредоточаваме по-усилено върху подкрепата на целите на устойчивото развитие и нуждите на нашите клиенти и общности. Макар че отчитаме важността на това, което правим в рамките на собствените ни дейности, и че ще продължаваме да ставаме по-добри, ние виждаме, че може да бъде постигнат далеч по-голям ефект, когато сътрудничим за осъзнаването и преодоляването на предизвикателствата, които срещаме в партньорството си с останалите.


Заемаме се с постигането на целите и стратегията за устойчиво развитие, като:
 

 • постигаме отлични резултати в дейността си и в рамките на цялата верига на доставките ни;
 • въвеждаме иновации, за да направим всеки един живот по-добър, с нашите клиенти и партньори; и
 • обогатяваме нашите общности, в които живеем и работим.


Когато мислим за своите клиенти, партньори и общности и общите за нас предизвикателства и нужди, ние виждаме една споделена възможност. В допълнение към екологичните предизвикателства отчитаме и факта, че социалните предизвикателства, които срещаме, докато се стремим към един по-добър свят, са свързани. Нашата амбиция при съвместната ни работа е да създадем свят, където всеки един живот е по-добър – където природните ресурси са надеждно разполагаеми, всички хора имат достъп до образование и възможности, а общностите са защитени, здрави, свързани и преуспяващи.


Определихме своите цели и планове за следващите 10 години с оглед на общите глобални предизвикателства и в посока създаване на този свят в бъдеще. Като отчитаме взаимовръзките и припокриването на ангажиментите, които поемаме, и тяхното влияние върху множество предизвикателства, насочихме усилията си около основното предизвикателство, което всяка цел се стреми да преодолее. Освен ако не е посочено друго, целите ни са глобални, началният им момент е 2015 г., а крайният им срок – 2025 г.
Каним ви да научите повече и да се присъедините към нас в това приключение за подобряване живота на всички живи същества.

 


Нови постижения

 • Ние изобретяваме технологии, които правят ежедневието по-лесно, безопасно и удовлетворяващо, в индустрии, вариращи от здравеопазване до електроника и автомобили. Някои от начините, по които неотдавна приложихме идеите и иновациите си за по-устойчиво бъдеще, са следните:

  • През 2014 г. получихме наградата ENERGY STAR® на Агенцията на САЩ за защита на околната среда за нашите усилия за икономии на енергия в световен мащаб. Това бе 10-ата поредна година, в която 3M получи отличието – за пръв път в индустрията. Също така отново бяхме включени в Индекса за устойчиво развитие Dow Jones – признание, което получаваме още от създаването му през 1999 г.
  • Разработваме и пускаме на пазара все по-голям брой продукти с фокус върху устойчивостта, включително енергийно ефективни покрития за таблетки, Post-it® Greener Notes, строителни решения с въздушна бариера, графични покрития Envision®, здравната информационна система 360 Encompass™ и удостоената с награди енергоспестяваща LED технология.
  • Нестихващият успех на нашата програма за Заплащане на вноски за предотвратяване на замърсяването, която предотврати замърсяването на близо 2 милиона тона въздух, вода и отпадъци, и намаляването на глобалните емисии от парникови газове с 57% от 2002 г. до 2013 г. в абсолютно изражение (въпреки нарастването на продажбите на компанията с 30% за същия период от време).
  • Текуща подкрепа за опазване и възстановяване на жизненоважни екосистеми по целия свят. Чрез работата си с партньори като The Nature Conservancy фондация 3M Foundation осигури над 21 млн. USD за опазването на над 1 милион акра.
  • Над 61,6 млн. USD дарения в брой и в натурално изражение в световен мащаб през 2013 г. Вижте повече за ангажираността на 3M към общностите.
  • В началото на 2014 г. станахме част от Глобалния договор на Организацията на обединените нации. Макар че 3M винаги е действала в съответствие с основните ценности, представлявани от Глобалния договор на ООН, сме горди да формализираме ангажираността си с неговите 10 принципа в областта на правата на човека, труда, околната среда и борбата с корупцията и да разширим партньорството си с организацията.