Solar panels
Нека работим заедно за един по-добър свят
Изтеглете нашето резюме за устойчивото развитие в 3M. (PDF, 20K)

Индустриални решения

За 3M устойчивото развитие включва сътрудничеството за намиране на по-добри решения. Нарастването на населението, особено в развиващите се икономики, налага да обърнем внимание на предизвикателства заедно, за да гарантираме, че всички ние можем да имаме здравословен и пълноценен живот. Разбираме, че нашите клиенти са изправени пред същите предизвикателства и споделят нашите цели по отношение на устойчивото развитие. Затова имаме ангажимента да работим в партньорство с клиентите, така че те да намерят и сътрудничат за намирането на решения за постигане на своите цели. Въпреки че постоянно увеличаване броя на продуктите, които целят задоволяването на тези потребности, можете да прочетете повече за актуалните Екологични решения тук(PDF, 6.7MB).

 


Управление на жизнения цикъл

 • Устойчивото развитие не трябва да има срок на годност. Управлението на жизнения цикъл е съществена част от процеса на въвеждане на продукти на пазара в световен мащаб. Когато разработваме нов продукт, задаваме важни въпроси още от самото начало: как можем да намалим въздействието на продукта върху околната среда? Как ще го разпространяваме? А как ще бъде изхвърлен накрая? Взимаме под внимание всички последици върху околната среда, здравето и безопасността от създаването на този конкретен продукт.

  През 2001 г. приехме нова Политика за управление на жизнения цикъл, която изисква всички наши бизнес звена да провеждат прегледи на жизнения цикъл за всички нови и съществуващи продукти. Въвеждайки на пазара стотици нови продукти всяка година, винаги разполагаме с нови възможности да подобрим ефектите върху околната среда, здравето и безопасността на всичко, което правим.


Опаковки

 • Мислим „извън кутията“. Както и извън кашона, обвивката и торбичката. Ключова чат от нашия процес на управление на жизнения цикъл са текущите ни усилия за генериране на екологични и разходни ползи от намаляването на опаковките. Ограничаваме екологичния ефект на опаковките си чрез препроектиране, повторна употреба, повишена рециклируемост и съдържание на рециклирани материали и по-висока степен на оползотворяване на обема. Резултатите са по-нисък разход на енергия при обработката на опаковъчните материали, по-ниски разходи и емисии от транспорт и по-малко необходимо пространство за съхранение и разпределяне.

Случаи от практиката

 • Кутия с бележки Post-It ® Cabinet Pack

  Нашата кутия с бележки Post-it® Note Cabinet Pack помага за намаляване на отпадъците в офиса и отрицателния ефект върху околната среда. Голямата кубична опаковка, съдържаща 16 до 24 блокчета бележки Post-it® Note Pads осигурява удобно съхранение и премахва нуждата от отделни пластмасови опаковки. Освен това покриващата част на кутията е направена от 100% рециклирана хартия с ограничено използване на мастило.
 • Уред за почистване на вани и плочки 3M Scotch-Brite™ Tub and Tile Scrubber

  Значително намалихме елементите на опаковката на нашия уред за почистване на вани и плочки 3M Scotch-Brite™ Tub and Tile Scrubber. Препроектирането на опаковката включва премахването на гофрираните разделители и по-малък цялостен размер, който заема наполовина по-малко пространство при транспортиране и излагане.

 • Оползотворяване на обема

  За тези от вас, които са мислели, че геометрията в гимназиалните класове никога няма да им послужи в живота – помислете за силните страни на куба. В складовата дейност и логистиката „оползотворяването на обема“е подход за най-ефективно използване на пространството в рамките на складовата площ, камиона или контейнера. Като правило оползотворяването на обема се изчислява като процент от общото пространство или от общото „полезно пространство“. Използваме показателя за оползотворяване на обема, за да намалим пространството, необходимо за съхранение и транспортиране на продуктите ни.

Избрани продукти

 • С 50% почистващи влакна, направени от растението агава, това е избор, който може да ви накара да се чувствате добре.

 • В 3M ние правим многостранна оценка на материалите, които използваме, което ни позволява непрекъснато да подобряваме последствията от това, което правим, от гледна точка на околната среда, здравето и безопасността.
 • Обработете повече трудни за работа материали без проливане на нито една капка пот и без смяна на дисковете!

 • Усъвършенстван чист противопожарен агент – създаден за живот.