Collaboration of People
Отдадени на Принципите на Глобалния договор на ООН
3M с гордост привежда дейността си в съответствие с принципите в областта на правата на човека, труда, околната среда и борбата с корупцията.

Глобален договор на ООН

Глобалният договор на ООН (UNGC) е инициатива за стратегическа политика за предприятия, отдадени на това да приведат дейност и стратегиите си в съответствие с десетте общоприети принципа в областта на правата на човека, труда, околната среда и борбата с корупцията. 3M стана член на Глобалният договор на ООН, като го подписа през февруари 2014 г.

 


 

 • Inge Thulin CEO

  Нашето Послание за ангажираност от нашия председател и главен изпълнителен директор

  "Имам удоволствието да потвърдя, че 3M подкрепя десетте принципа на Глобалния договор на ООН. Макар че винаги сме действали в съответствие с основните ценности, представлявани от Глобалния договор на ООН, сме горди да формализираме ангажираността си с неговите принципи. Чрез този ангажимент изразяваме намерението си да прилагаме принципите и да ги направим част от стратегията, културата и ежедневните операции на нашата компания. Бихме искали също да участваме в съвместни проекти, които ще ускорят широкото развитие на Организацията на обединените нации по света, и ги очакваме с нетърпение.

  С уважение,

  Инге Г. Тулен
  Председател на Съвета, президент и главен изпълнителен директор


Принципи

 • Права на човека

  Принцип 1: Предприятията трябва да подкрепят и уважават защитата на международно установените права на човека; и
  Принцип 2: да гарантира, че не са съучастници в нарушения на правата на човека.
 • Труд

  Принцип 3: Предприятията трябва да подкрепят свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне
  Принцип 4: премахването на всички форми на принудителен или задължителен труд
  Принцип 5: ефективното премахване на детския труд и
  Принцип 6: премахването на дискриминацията в областта на труда и професиите.

 • Околна среда

  Принцип 7: Предприятията трябва да подкрепят предпазливия подход към предизвикателствата, свързани с околната среда;
  Принцип 8: предприемат инициативи за насърчаване на по-голяма отговорност към околната среда; и
  Принцип 9: насърчаване на развитието и разпространението на природосъобразни технологии.
 • Борба с корупцията

  Принцип 10: Предприятията трябва да работят срещу корупцията във всичките й форми, включително изнудване и подкупничество.

Комуникация на 3M относно напредъка

 • Дейностите на 3M и свързаните работи, насочени към прилагането на 10-те принципа на Глобалния договор на ООН в бизнес стратегиите и глобалните операции, са посочени в нашия 2014 Sustainability Report. Индекса на Глобалния договор на ООН, включен в отчета, предоставя кръстосана препратка към всеки от 10-те принципа и нашия напредък в рамките на съответния раздел от отчета.