Forest Landscape
Нашият ангажимент към устойчивото горско стопанство

Вярваме, че е наша отговорност да защитаваме критичните местообитания и видовете по света.

Ангажимент на 3M към устойчивото горско стопанство

3M е една от най-възторжено приветстваните компании в света за ангажираността си към околната среда.

Вече над 40 години 3M е лидер сред глобалните компании, като въведе идеята за устойчивото развитие в производствените си процеси и постави началото на революционната Програма за заплащане на вноски за предотвратяване на замърсяването (3P) през 1975 г., а днес може да се похвали с обширно портфолио от устойчиви продукти.

Също така поставихме амбициозни цели по отношение на околната среда за компанията ни, чрез които да вземем отношение към промените на климата, управлението на водите, емисиите във въздуха и намаляването на отпадъците, като същевременно повишим рециклируемостта и съдържанието на рециклирани материали в опаковките си.

Като глобална компания вярваме, че сме носим отговорност пред обществото като цяло и по-конкретно пред общностите, в които живеем и работим. Това включва защитата на критичните видове и местообитания. Дарихме над 20 млн. USD на The Nature Conservancy за опазване на критичните местообитания и биоразнообразие в Съединените щати, Китай, Мексико и Бразилия.

 


Отговорно снабдяване с хартия

  • Като част от цялостните ни усилия по отношение на устойчивото развитие продължаваме да се придържаме към дългогодишния си ангажимент за отговорно управление на горите. Снабдяваме се с продукти от хартия от източници, за които вярваме, че споделят ценностите ни и са наистина отдадени на защитата на горските райони.

    Политиката за целулозата и хартията на 3M е разработена така, че да гарантира, че цялата първична дървесина, влагана в нашите опаковки и продукти, базирани на хартия, произлиза от източници, които защитават горите и уважават правата на работниците и хората, които живеят в горите или чиято прехрана може да зависи от горите. 3M ще приема единствено първична дървесина, която може да бъде проследена до горския източник, добита е доказано законно и опазва горите с високи въглеродни запаси, обектите с висока консервационна стойност и правата на работниците и коренното население.

    Работим в партньорство с „The Forest Trust“ – организация с нестопанска цел с високи постижения в консултирането на фирми относно разработването и въвеждането на отговорно снабдяване с целулоза и хартия и подобрено управление на горите по цялата глобална верига на доставките. Заедно, ние работим със своите преки и непреки доставчици за проследяване на материалите на 3M обратно през фабриките до горските източници, обучаване на доставчиците относно свързаните с горите проблеми, разглеждани в Политиката, и оказване на подкрепа за създаването на техни собствени програми за отговорно снабдяване с дървесина. Тази съвместна работа в рамките на Политика ни дава възможност да оползотворим силата на веригата на доставките си, така че да насърчим отговорното снабдяване и устойчивото развитие в горските източници по света.


Устойчиви иновации

  • 3M продължава бележи напредък в разработката на устойчиви продукти. Един от многото примерите за това са бележките Post-it® Greener Notes и Post-it® Recycled Notes, които са произведени от 100% рециклирана хартия, като опаковката на листчетата Recycled Notes е направена от 100% рециклиран картон. Предлагаме също продуктите от рециклирани материали Post-it® 100% Recycled Pop-Up Notes, Post-it® Greener Pagemarkers и Post-it® Recycled Easel Pads. Всички бележки Post-it® са 100% рециклируеми.

    При някои продукти с марка Post-it® и Scotch® вече се използва революционно лепило, произведено главно от възобновяеми растения. Това намалява употребата на нефт в производствения процес, което има положителен ефект върху околната среда.

    Всички тези фактори взети заедно спомагат за съхраняването на горите на планетата ни, намаляват въздействието на климатичните промени и подобряват живота на хората по света. Работейки с нашите търговци, служители, клиенти и заинтересовани страни в общността, ние ще продължим да посрещаме нуждите на обществото днес, като същевременно уважаваме нуждите на бъдещите поколения