Предоставяме Ви един комфортен свят

Предоставяме Ви един комфортен свят

Представяне на турбосистема с принудително подаване на въздух 3M™ Versaflo™ TR-603E-ASB за среда със замърсяване от азбест

Турбореспираторите с принудително подаване на въздух 3M™ Versaflo™ TR-603E-ASB, заедно с цялата лицева маска 3M™ 7900PF могат да се използват в среди с азбест или намалено замърсяване, като предоставят цялата защита, комфорт и удобство, от която се нуждаете.